thetokyofiles.com
Yagiri-no-watashi ferry Shibamata Tokyo 4
Riding the Yagiri-no-watashi ferry, near Shibamata, Tokyo.