thetokyofiles.com
Roka Danchi Tokyo 1974-1978
1974-1978