thetahealingbg.com
Хипноза/Хипнотерапия
Хипнозата (от гръцки хипнос-сън) понякога наричана хипнотерапия е състояние на контролиран транс или внушен сън.Хипнозата е един много специфичен вид комуникация. Когато сте в хипноза обикно…