thetahealingbg.com
Евангелие на Тома
Евангелието от Тома не е канонично евангелие и не присъства в Новия завет на Библията. То е едно от произведенията, съставляващи т.нар. Библиотека от Наг Хамади (Nag Hammadi Library) – сбирка…