thetahealingbg.com
Всичко е енергия
Физическият свят, в който живеем не е нищо повече от огромен океан от енергия, който се материализира и дематериализира в рамките на секунди многократно. Нищо на този свят не е солидно и пов…