thesabbaticals.ooo
Fiji time
Bula! Tento pozdrav, či fidžiánske zvolanie, budeme na Fiji počuť aspoň tisíckrát. Používa sa to ako „Ahoj“ alebo „Ako sa máš“ a tiež ako „Dobre“. Používajú to deti, aj dospelí. Pokrikom „Bula!“ ná…