therussianreader.com
Sandarmokh: Rewriting History with Shovels
“Alternative” excavations at Sandarmokh. Photo by Irina Tumakova. Courtesy of Novaya Gazeta Sifting through History: The “Alternative” Excavations at Sandarmokh Are Meant to…