thepinoysite.com
Mga #WalangPasok Days Para sa Taong 2018
Isang Mapagpalang Taon sa ating lahat! 2018 na at malapit na ring matapos ang bakasyon natin. Pero wag masiraan ng loob, narito na ang mga dapat nating abangan na mga Regular National at Special No…