thepinoysite.com
CY2015 ROSA Report at ang Karima-rimarim na Suweldo ng mga GOCC Officials
Narito ang isang katibayan na hindi naman talaga naghihirap ang Pilipinas. Hindi lang ikinakalat ang yaman at iilang mga tao lamang ang nakikinabang. Ang Commission on Audit (COA) ay naglabas ng ka…