thepinoysite.com
Mga Masasamang Ugali na Gusto Nating Mawala sa mga Government Workers
Change is coming na daw. At narito ang isang aspeto ng Pamahalaan na gustung-gusto na nating mabago agad. Kung ikaw ay nakapunta na sa munisipyo o sa anumang ahensya ng gobyerno para maglakad ng re…