thepinoysite.com
Now is a Good Time to Gain Some Pounds (Sterling Pounds)
Tumiwalag ang United Kingdom (UK) sa European Union nitong June 23, 2016 (Thursday) sa isang makasaysayang referendum. Marami ang magiging implikasyon nito sa mga susunod na araw pero ang agad na n…