thepinoysite.com
Komik Istrip 001
Dahil malapit na ang eleksyon, narito ang isang handog na komik strip… Please vote wisely :)