thepinoysite.com
Mga Maaaring Gawin ng Guro Para Pigilan ang Pangongopya sa Klase
Second year highschool na ako nuon nang mapansin ko ang epidemyang ito na mabilis kumalat sa klase namin – ang pangongopya sa klase. Sa panahong ito ko na rin kinamuhian at isinumpa ang pango…