thepinoysite.com
Paano Kokontrahin ang Boto ng Bobotante
Sino ang mga “bobotante”? At bakit kelangan nating kontrahin ang boto nila? Huway hon hearth should we care about them? Ang mga tinaguriang bobotante ay kahit na sinong rehistradong bot…