thepinoysite.com
Sidewalk Vendors
Sila ang mga orihinal na mangangalakal ng ating bansa. Sila ang (dating) takbuhan ng mga taong nangangailangan… …ng gulay, ng bigas, ng karne, ng panggatong na kahoy, ng sandok, ng kami…