thepinoysite.com
Ganito Dapat ang Mall
Hungkag. Walang kabuluhan. Tigib ng siphayo at pighati. Ganyan ang buhay kapag nawala ang mga mall sa Pilipinas. Saan na lang pupulutin si Henry Sy kung hindi naimbento ang mall? At dahil mall ang …