thepinoysite.com
Asteroid, Bumagsak sa NAIA Terminal 1
Nakapunta ka na ba sa Terminal 1 ng NAIA? International airport natin ito na nasa Maynila. Ito ang unang-unang mabubungaran ng mga turistang dayuhan na naniniwalang maganda ang Pilipinas. Pero sa k…