thepinoysite.com
Balut on National Geographic
Kumakain ako ng balut (kung tinatawag ng pagkakataon), aborted sisiw man o pato pero dahil sa portrayal na ito ng NatGeo, baka “next time” na lang ang isagot ko lagi sa mag-aalok sa aki…