thepinoysite.com
Ako ay Laking Lungsod ng Angeles, Pampanga
Sinasabi ng iba na ang aming lalawigan ang pinakamalayong i-byahe sa buong Pilipinas dahil ang itlog na dala mo mula sa iyong bayan ay magiging “ebun” pagdating sa amin. Ang kapampangan kasi ng itl…