thepinoysite.com
Philippines on Japanese TV
Kinuha ko ang video na ito gamit ang aking low resolution digicam habang nanonood ng tv nung isang gabi. Na-feature ulit ang Pilipinas sa Japanese tv. Bagama’t merong mga barung-barong na mak…