thepinoysite.com
KM3:TINIG (Ibuwal ang mga Pader)
***************************************************************************** Ipinapauna ko ang paghingi ng paumanhin sa pagiging napaka-Tagalog ko sa sulating ito. Mangyari kasi’y walang pan…