thepinoysite.com
Kulang sa Inspirasyon (Part 1/2)
Isang teoryang nabuo ko sa matagal kong pananatili sa Japan ay ito: kulang ang mga Pilipino sa inspirasyon. Gaya ng isinulat ko sa dati kong post, nagsisimula at nagtatapos ang araw ng maraming Pil…