thepinoysite.com
Cost of Decent Living (Part 2/4)
Bago ang lahat, ang ibig kong sabihin sa “decent living” ay yung natutustusan ang pangangailangan ng buong pamilya at may kakayahan pang ma-afford ang konting luho kagaya ng kumain ng l…