thepinoysite.com
Para Saan ang “THE”?
Napansin ko na sa tuwing binabanggit ang pangalan ng Pilipinas sa salitang English eh nilalagyan ito ng “the” sa unahan. Halimbawa, “The Philippines is a beautiful country.”…