thepinoysite.com
Sino Ang May Gusto ng Away?
Ngayon ko lang napagtanto na ang dami-dami palang kaaway ng Pilipinas. Heto sila: 1. Corrupt government officials 2. Corrupt private individuals (law breaking common people) 3. Mga rebeldeng komuni…