thepinoysite.com
Philippine Zip Codes (Manila City)
Narito ang listahan ng mga zip codes ng syudad ng Maynila. MANILA CITY Location ZipCode 19 de Juinio 1013 1st 1013 2nd 1013 3 Marias 1008 3rd 1013 4th 1013 A. B. Tan 1013 A. Mabini 1013 A.R.…