thepinoysite.com
Kasalukuyang Gabinete ng Pangulo
July 2016 Update: Narito ang bagong set ng mga Gabinete ng bagong Pangulo ng Pilipinas ===================================================== Narito ang listahan ng kasalukuyang mga myembro ng gabin…