theothersidezine.com
На 2 декември в „От другата страна“ по радио Варна
Специално интервю с Lars-Göran Petrov (ENTOMBED A.D., FIRESPAWN). Гияс Гулиев a.k.a. Mrazek (The Other Side) за концерта на ORDINUL NEGRU и NOCTURN на 7 декември в София. Разговор със Звезди Кереми…