theothersidezine.com
Повествование от бавните години (50 години URIAH HEEP)
Както вече съм имал възможност да обсъдя с вас, късният ренесанс на британския феномен URIAH HEEP бе онова събитие, което събуди музикалния рок живот в България. Тогава музикалните ветрове, които д…