theothersidezine.com
Hills of Rock 2018: Фестивал, какъвто няма да видите другаде – Разказ трети
Винаги съм смятал, че рок музиката е правдивото отражение на всичко истинско в живота, доколкото тя е живо, развиващо се изкуство на съвремието. Наблюдавайки го, ние можем да се зарадваме на естети…