theothersidezine.com
Hills of Rock 2018: Фестивал, какъвто няма да видите другаде – Разказ втори
Не знам за друг фестивал, който да изисква закупуването на допълнителни билети за импровизирания си къмпинг и то на калпак! Ограденото като обор пространство е разположено на облагородена ливада, н…