theothersidezine.com
Rock Thrashler: Класация на концертите в България 2017
Драги читателю! След появилите се множество класации на албумите и групите на отминалата 2017 г., сметнах че е безпредметно и объркващо да правя още една такава. Още повече, че тази година пренебре…