theothersidezine.com
The Other Side става The Agro Side и ще излиза на тоалетна хартия
Съобщаваме ексклузивната новина, че намерихме спонсор, голям производител на селскостопанска продукция и ставаме Аграрната Страна. Ще излизаме отпечатани върху тоалетна хартия. Цветно. Очаквайте по…