theothersidezine.com
OPIUM LORD „The Calendrical Cycle: Eye of Earth“, Candlelight Records 2015
Sludge движението, след като прескочи Атлантика, попадна на острова на богата почва. Разнообразието на английските Sludge банди напомня за богатството и неопределеността на Indie културата от 90-те…