theothersidezine.com
SPELLBOUND „Nothing But The Truth“, Bret Hard Records 2015
За петнадесетгодишното си съществуване SPELLBOUND на два пъти са стигали до прекратяването на съществуването си. Обичайните трудности на групарството са отсяли китариста и вокалист David Maier като…