theotheriran.com
Azimi, Ali & Ashtiani, Arash – Prelude (Pishdaramad) – 3rd Prize at Farhang Short Film Festival 2015
Film poster of “Prelude” (Pishdaramad) by Ali Azimi & Arash Ashtiani – 3rd Prize