thenutshelltimes.com
Sećanja Gojka Garčevića na II zasedanje AVNOJa u Jajcu
Ovu priču o putovanju između Kolašina i Jajca na drugo zasedanje AVNOJa 1943. kao i utiske sa samog zasedanja, zapisao je moj deda, Gojko Simata Garčević, koji je bio jedan od delegata koji su tamo…