thenutshelltimes.com
#60 Dr Jelena Žarkovic Rakić o nejednakosti i ekonomiji – FREN, Ekonomski Fakultet / Beograd
Dr Jelena Žarković Rakić je vanredni profesor i docent na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu i direktor FREN-a. Pričali smo o ekonomskoj nejednakosti u Srbiji, “inovativnoj državi&…