thenutshelltimes.com
Pokretači #40 Element_handmade / Beograd
Element_handmade su 2017. pokrenule pet drugarica sa Hemijskog fakulteta u Beogardu sa željom da ostanu u kontaktu sa svojom profesijom pored redovnih poslova. Nataša Đurković i Tamara Ristanović p…