thenerdbird.se
Ray (2004)
Ray är en klassisk rising star-historia som prickar av alla komponenter en sådan förväntas ha; en fattig barndom som vi får återblickar till med jämna mellanrum, en talangfull ung musiker (Ray) so…