thenafi.wordpress.com
Raja Ali Haji, Muqaddimah Kitab “Bustân al-Kâtibîn”
“Adapun kelebihan ilmu wal kalam amat besar sehingganya mengata setengah hukama, segala pekerjaan pedang boleh diperbuat dengan qalam. Adapun pekerjaan-pekerjaan qalam tiada boleh diperbuat d…