thenafi.wordpress.com
Qubbat al-Shakhrah: Diilhami Al-Quran
Bangunan pertama Islam yang menyatakan keagungan seni Islam adalah Qubbat al-Shakhrâ’ (The Doom of the Rock) di Yerusalem. Ironisnya, sekarang Qubbat al-Shakhrâ’ menjadi simbol turisme Israel. Bang…