thenafi.wordpress.com
Qadariyah-Jabariyah
Dalam sejarah pemikiran Islam klasik ada kontroversi qadarîyah—jaba­rîyah, yang dikaitkan dengan masalah “takdir” (taqdîr, sebagai istilah Ilmu Kalam) dan “ikhtiar” (ikhtiyâr). Dalam hal ini pentin…