thenafi.wordpress.com
Makna Qurban
Qurban adalah suatu ibadah yang ditetapkan oleh Islam yang dasarnya terdapat di dalam Alquran Surah Al-Kautsar: (1) Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu ni`mat yang banyak. (2) Maka dirikanl…