thenafi.wordpress.com
Pandangan Hidup Manusia Menurut Islam
Manusia Sebagai Khalifatullah Fungsi dan kedudukan manusia di dunia ini adalah sebagai khalifah di bumi. Tujuan penciptaan manusia di atas dunia ini adalah untuk beribadah. Sedangkan tujuan hidup m…