theinspirationalbeing.com
The Poem of Unity..
Aa manav kyu lad raha hai.. kahke tu mera bhakth hai.. Jabki maine hai seekhaya tujhe ek parampara ki reet hai.. Hai agar croud dil mai.. To padh zara mere slokh ko śhamo damas tapaḥ śhauchaṁ kṣhān…