theindiantea-persiancoffee.com
ผังองค์กร
รูปแบบผังองค์กร ของ ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย เพื่อให้มีการจัดสรรหน้าที่เป็นสัดส่วนภายใน ประธาน President ดูแล โครงการลงทุนต่างๆ พิจารณาและอนุมัติ กำหนดแผนการดำเนินงานต่างๆ ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ก…