theindiantea-persiancoffee.com
#หนทางรอด ของร้านกาแฟคุณ ด้วยเงิน6,900 – www.theindiantea.co.th
#หนทางรอด ของร้านกาแฟคุณ ด้วยเงิน6,900 www.theindiantea.co.th . . ถ้าคุณเปิดร้านกาแฟอยู่แล้ว เช่น ร้านกาแฟสด ร้านกาแฟโบราณ ร้านชานม ร้านชาชัก ร้านชานมไข่มุก ร้านกาแฟอินดี้ ร้านชากาแฟเป็น ซุ้ม/รถเข็…