theindiantea-persiancoffee.com
#วัฒนธรรมการดื่มชาของอินเดีย  หรือที่เป็นเมนูยอดนิยมมีชื่อเรียกกันว่า “Masala Chai”
#วัฒนธรรมการดื่มชาของอินเดีย หรือที่เป็นเมนูยอดนิยมมีชื่อเรียกกันว่า “Masala Chai” หรือแปลได้ว่า “Mixed-Spiced Tea” – ชาผสมเครื่องเทศสมุนไพรอายุรเวท . . ชาแบบอินเดียนี้ ใช้ใบชาดำจากรัฐอัสสัมเป็นหลั…