theindiantea-persiancoffee.com
6 เทคนิค เปิดร้านกาแฟอย่างไรให้รุ่ง!
6 เทคนิค เปิดร้านกาแฟอย่างไรให้รุ่ง!เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะลงทุนอะไร ไม่ว่าจะทำเองหรือจะซื้อแฟรนไชส์ เราควรเข้าใจว่าธุรกิจกาแฟนั้นเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะติดตัว ซึ่งจะมีทั้งวัตถุดิบ คุณภาพ การบริก…